Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Šesta nedjelja kroz godinu

Mk 1, 40-45 „ I odmah nesta s njega gube i očisti se!“

Gubavac iz današnjeg evanđelja moli Isusa: „Ako hoćeš, možeš me očistiti!“ On ne sumnja već ponizno moli. Vjeruje Isusu, na njega se oslanja. Ne oklijeva. U ovim riječima možemo ispitati svoju vjeru; njezinu postojanost. Gubavac riječima ako hoćeš odluku prepušta Isusu. Ne postavlja zahtjeve, ne pokušava prisiliti, svoju muku stavlja u Isusove ruke. Mnogo puta smo već čuli današnje evanđelje. I uvijek iznova nas gane Isusova sućut prema čovjeku gubavcu. Gubavca koji je pram zakonu morao biti izdvojen iz zajednice. Dvostruka je njegova bol: teška bolest i izdvojenost. Isus dopušta da mu se gubavac približi i obrati. On ima sućuti. Njegovo smilovanje je jače od zabrane da se gubavca ne smije dodirnuti. Tko dolazi u dodir s Isusom, ozdravlja, ulazi u Božje spasenje. Zato se u Evanđelju uvijek iznova govori o tome da bolesni žele dodirnuti Isusa. Isus je Bog koji čisti, ozdravlja i svakoga prihvaća.