Navještenje

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Šesta vazmena nedjelja

Iv 15, 9-17 Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za prijatelje.

Bog je prvi nas ljubio. On je očitovao svoju ljubav time što nam je poslao svoga Sina da živimo po njemu. Ljubav o kojoj je ovdje riječ sasvim je drugačija nego ona ljubav o kojoj ljudi svakog dana govore, o kojoj pišu mediji. Ljubav o kojoj je ovdje riječ božanskog je porijekla i božanske je biti. Ona ne uništava ljudsku ljubav, nego je nadopunjuje, usavršuje i oplemenjuje. Ako tu ljubav prisvojimo i prakticiramo, onda svakog bližnjega prihvaćamo kao ljubljenog brata, kao ljubljenog prijatelja. Isus sa svojim učenicima postupa kao s prijateljima koje je izabrao, spoznao i ljubio. Nisu učenici izabrali Isusa, nego je on izabrao njih. Nismo ni mi izabrali Isusa, nego je on izabrao nas i utkao nas je u svoj život. U svetoj nam misi daje svoj život, samog sebe, da se blagujući euharistijski kruh, koji svaku slast u sebi ima, ispunimo njegovim Duhom i njegovom radošću. Draga braćo i sestre, prijatelji smo Božji ako hodimo za Kristom, ako hodimo sa svakim čovjekom, ako svakoga čovjeka činimo prijateljem. Koje li radosti, koje li sreće ako to shvatimo i to živimo! Napustimo svoj vlastiti «ego» i otvorimo se Božjoj ljubavi