Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Šesta Vazmena nedjelja

Isus na odlasku ohrabruje svoje učenike: „Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši.“ On doduše odlazi i svojim tjelesnim očima neće ga više vidjeti, ali će biti dostupan očima njihove vjere. Štoviše, zajedno s Ocem vratit će se i prebivati među njima. Jedini uvjet kojega će morati ispuniti sastoji se u tome da iskazuju ljubav jedni drugima i da čuvaju njegove zapovijedi Njegova najvažnija oporuka jest ljubav. To znači čuvati njegovu riječ. 􏰁itav moj život mora biti tako vezan uz ljubav, da više nema razlike između njegove i moje volje. Takva ljubav odbacuje svaku distanciranost. Takva ljubav zna što je drugome potrebno i što je za njega dobro. Ono što me motivira da činim dobro, da izvršavam njegove zapovijedi i njegovu riječ, nisu zakoni, prijetnje i kazne, nego ljubav. Isusova riječ me privodi k ljubavi, na nju me upućuje i navodi. Isus odlazi, ali ne napušta svoje prijatelje. On za sobom ostavlja silnu utjehu: Branitelja, Duha Svetoga, koji ne djeluje prema mjerilima svijeta, a to je ravnoteža straha, nego je na djelu u našim pokušajima ljubavi. Biti u svijetu, alisigurnost nalaziti u Bogu – u takvoj se napetosti treba odigravati naš život.