Navještenje

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Prva Sveta Pričest

Prva Sveta Pričest je jedan od sedam Svetih Sakramenata, te zajedno s Krštenjem i Potvrdom čini tzv. sakramente kršćanske inicijacije. Kad neki vjernik prvi puta pristupa Euharistijskom stolu, te blaguje u pričesti tijelo Kristovo, koji je rekao: “Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu” (Iv 6,56), onda prima Prvu sv. Pričest.

Kako se dijete priprema za taj sakrament?

Svetu pričest po prvi puta primaju vjeroučenici trećih razreda osnovnih škola koji stanuju na području naše župe. Od njih se traži da redovito pohađaju školski vjeronauk od prvog razreda osnovne škole, te da u trećem razredu, uz školski vjeronauk, redovito pohađaju i župnu katehezu te usvoje određena znanja. Nakon završene priprave, po prvi puta, pristupaju sakramentu pomirenja (ispovijedi), a nakon toga, svečano, u nedjeljnom euharistijskom slavlju, primaju svoju prvu sv. pričest. 

Dokumenti koji su potrebni:

Roditelji svakog djeteta, na početku vjeronaučne i školske godine, na roditeljskom sastanku, dobivaju prijavnicu za vjeronauk za prvu pričest. Tu prijavnicu, ispunjenu, roditelji ili djeca predaju na župnoj katehezi. Ako su djeca krštena izvan naše župe tada o tome donose potvrdu iz župe u kojoj su kršteni.