Svjetski dan misija

Svjetski dan misija

Svjetski dan misija ove godine slavi se 18. listopada.