Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Treća korizmena nedjelja, 15. ožujka

Iv 4, 5-42 „Izvor vode koja struji u život vječni.“ 

Krist nam nudi svoju vodu, vodu koja utažuje svaku žeđ i svaku potrebu ljudskog srca; nudi nam svoju istinu, svoju ljubav i prijateljstvo. Ne neku nestalnu, prevrtljivu, nego vjernu ljubav; nudi nam sreću koja jedina može i podržavati i davati snagu svakoj drugoj pravoj radosti. Nudi nam nadasve sreću čiji horizont nije skučen sam na uski prostor mladosti ili života (ovog vremena), nego se proteže sve do vječnoga života: «Voda koju ću ja dati postat će izvorom vode koja teče u život vječni.» Jednom riječju, ono što nam Krist nudi, to je njegov Duh. Žeđajmo za Kristovim Duhom koji nam daje pravi život. „Ne budite srca tvrda» Gospodin upravlja ne samo Izraelcima, nego svakome od nas. I danas je vjernik žedan i gladan, žedan i gladan za istinskim vrednotama. Tjeskoba suvremenog svijeta je u «imati» i čovjek postaje idolopoklonik svojeg blagostanja i napretka. A zaboravlja da je potrebnije «biti», otvoriti se Bogu u vjeri i ljubavi da budemo istinski sretni i blaženi, otvoreni za ono za što smo stvoreni: za ljubav, za istinu, za život, za Boga. Korizma je vrijeme da sebe ostvarujemo, da Bog bude u našem životu po svojem  Duhu zaista «izvor vode koja teče u život vječni».