Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Treća korizmena nedjelja

Naš Bog je strpljiv i ljubavlju ispunjen. Svakome daje mogućnost obraćenja. Isusa ne zanima kopanje po prošlosti, po svojoj ili tuđoj prošlosti, po svojoj ili tuđim savjestima. Isusa zanima pogled prema budućnosti, otvorenost za budućnost. Svi su ljudi opterećeni grijesima, jedni više, drugi manje, i svi se trebaju obratiti. Nikome Bog nije zatvorio vrata, nikoga on ne kažnjava po hitnom postupku, nego svakome daje vremena i slobodu. On hoće da se grešnik obrati i da živi. Bog je silno strpljiv. Isus to pokazuje prispodobom oneplodnoj smokvi. Potrebno je raditi na sebi da bi urodili dobrim plodovima. Obraćenje je slobodan čin kojim čovjek uviđa da je na krivom putu, te se želi slobodno, svjesno i spremno vratiti Bogu, vratiti na pravi put koji vodi u zajedništvo s Bogom, u život. Obraćenje počinje onoga trenutka kad čovjek uviđa da je na krivu putu, da je pogriješio, da mu Bog hoće sve oprostiti. Isus i nas danas poziva na obraćenje: Vratite se Bogu, jer samo u zajedništvu s Bogom možemo naći puninu života koji nam je svojom smrću na križu i svojim uskrsnućem Isus darovao.