Navještenje

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Treća nedjelja došašća

Mt 11, 2-11 Jesi li ti onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?


Misija Ivana Krstitelja polako završava. On nije zaručnik, nego samo
prijatelj zaručnikov. Ivan je rekao: „On, Isus, treba da raste, a ja da se
umanjujem.“ Isus predstavlja svoje vlastito djelovanje citirajući proroka
Izaiju: „Slijepi proglédaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi
ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje. I blago onom tko se ne
sablazni o mene.“ On dolazi ne kao sudac ili kao onaj koji ima vlast, već
kao božanski učitelj koji donosi blagoslov najpotrebnijima u narodu tj.
da je njegovo Evanđelje najprije upućeno siromašnima. Isus poziva
Ivana i njegovo istomišljenike da se ne sablažnjavaju nad njegovim
milosrđem i dobrohotnošću. Nadalje, Isus hvali Ivana Krstitelja. U
svojoj veličini Ivan je ipak najmanji u kraljevstvu nebeskom, odnosno
evanđeoski se učinio najmanjim. Jer da bi se postalo velikim u
kraljevstvu nebeskom, potrebno je postati najmanjim. Isus govori o
veličini Božjeg kraljevstva, kraljevstva ljubavi kojemu trebamo svi
težiti.