Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Treća nedjelja došašća

Došašće 3. Nedjelja

Iv 1, 6-8. 19-28 Među vama stoji koga vi ne poznate.

Ivan je svjedok Božje istine. Pred iskušenjem da ga proglase Mesijom, Ivan jasno niječe
sebe. Otklanja iskušenje da bude čašćen i slavljen. Radije priznaje da je glas. Nije čak ni
riječ. On je glas riječi. Ivan je učitelj poniznosti – protiv svih onih koji sebe smatraju
spasiteljima, dostatnima samima sebi, i protiv svih koji žele u prvi plan staviti mudrosti
svojih riječi, svoje darove i sposobnosti. Ivan želi biti samo glas riječi koja je pohranjena
u njegovo srce. Ivan je doista čovjek kojeg je izabrao i poslao Bog. On je svjedok da
posvjedoči za Svjetlo! Ivan dobro poznaje i vrši to svoje poslanje. Znati da si na
pravome mjestu, da postupaš ispravno i imaš pred sobom jasan cilj – to daje životu
smisao i radosti. Bog i danas treba svjedoke. To smo svi mi. Svatko od nas po
sakramentima krštenja, potvrde i euharistije ima posebno poslanje. Poslani smo u ovaj
svijet svjedočiti Krista.