Navještenje

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Treća nedjelja kroz godinu—Nedjelja Božje Riječi

Mt 4,12-23 Nastani se u Kafarnaumu da se ispuni što je rečeno po Izaiji.


Na današnju nedjelju prisjetimo se izvora svoje vjere—Božje riječi koja je
zapisana u Svetom pismu. Isus propovijeda: “Obratite se jer približilo se
kraljevstvo nebesko!” Isus je ušao u ovaj svijet radi čovjeka, kojeg poziva na
obraćenje; poziva ga na ono što je bilo od početka; da bude s Bogom, da
prihvati njegovu ponudu. Ako želi uspjeti, neka se “obrati”, promijeni i
postane novi čovjek. Ipak, Isus poziva pojedince da ga slijede i zajedno s njime
izvršavaju poslanje navještaja radosne vijesti. Isusov poziv na propovijedanje
je osoban. Takav poziv upućen je i nama. Naviještati Božju riječ je i naša
zadaća u današnjem svijetu. Naš je poziv izvršavati Božju riječ u svojim
djelima Nedjelja Božje Riječi vraća nas na temelj naše vjere. Susret s Božjom
riječju poziva nas na razmišljanje, proučavanje i nastojanje kako shvatiti
poruku koju nam Bog po svetom tekstu upućuje. Na početku vremena kroz
godinu, vremena redovnog kršćanskog života, postavimo Bibliju na važno
mjesto u svome domu. Neka nam Božja riječ bude nadahnuće i svakodnevni
putokaz našeg vjerničkog života.