Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Treća nedjelja kroz godinu

ribari ljudi

Mk 1, 14-20 Obratite se i vjerujte Evanđelju!

Isus započinje propovijedati evanđelje o Kraljevstvu Božjem. Da bi se ušlo u to
Kraljevstvo potrebno je obraćenje i vjera u Radosnu vijest, u ono što naviješta
Isus. Crkva ne propovijeda sebe nego Isusa Krista i njegovo KB. Za ostvarenje
KB trebaju mu ljudi. On ih odmah nakon propovijedanja poziva. Ugledao je
četvoricu. Ne usput, njega zanimaju ti ljudi. Pozvani prihvaćaju poziv,
ostavljaju sve i odmah se zapute za njim. U evanđelju sam Isus počinje
naviještati Radosnu vijest. Više se ne radi samo o obećanjima, nego o početku
ostvarenja istih. Da bi se poruka prihvatila potrebno se udaljiti od zla, okrenuti
Bogu i povjerovati Isusu koji je Radosna vijest. Vjera i obraćenje su temeljni
stupovi evanđelja. Evanđelje je upućeno svima. Poziv učenika dolazi od Isusa
i ne samo to, od Isusa im dolazi povjereno poslanje i snaga da ga izvrše.
Primijetili smo kako učenici spremno prihvaćaju poziv: odmah idu za Isusom;
oni vide u Isusu i njegovu nauku veću vrijednost od ovoga svijeta koji prolazi.
Trebamo imati ispravan odnos prema stvarima i ljudima. Najveća vrijednost i
najveći naš cilj je vječni život, život s Bogom. Isusovi učenici su krenuli odmah
i spremno.