Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Trideseta nedjelja kroz godinu

Lk 18, 9-14 Carinik siđe opravdan kući svojoj, a ne farizej.

Isus nas uči na koji se način treba odnositi prema Bogu. On kritizira one koji su se smatrali pravednicima i koji su druge podcjenjivali. To su bili tadašnji farizeji koji su prezirali grešnike i sebe hvalili. S druge strane se nalazi carinik. Njegova molitva je znak velike poniznosti. Bog ne hvali i ne opravdava njegovo prethodno grešno ponašanje ali ga hvali što je znao zauzeti ispravan stav pred Bogom jer Bog uzvisuje neznatne a raspršuje oholice umišljene. Današnja prispodoba govori o Bogu koji je jedini u stanju suditi ljudsko srce. O Bogu koji opravdava i one najgore među nama. Mi dolazimo na svetu Misu, molimo, dajemo milostinju,… To je sve dobro ali pred Boga treba doći u jednostavnosti, poniznosti i istini. Boga ne možemo zaslužiti. Bog nam nije dužan. On je već sve platio za nas. Božja ljubav ničim se ne može zaslužiti. Na nju se može samo odgovoriti zahvalnošću!