Navještenje

Many people trust online casinos due to the stringent regulations and transparency measures in place. These establishments are licensed by governing bodies which require them to adhere to strict standards of fair play and Zlatnik security. Moreover, most online casinos utilize Random Number Generator (RNG) technology, ensuring that all games are fair and unpredictable. Trust is also fostered through player reviews and ratings, as well as the availability of customer support services. Lastly, secure payment methods, data encryption, and privacy policies further contribute to users' trust in online casinos.

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Uskrsna ispovijed u župi

Uskrsna ispovijed u našoj župi bit će u srijedu, 5. travnja u 10:00 i 16:00 sati. U ispovijedi se vjernik ne hvali svojim dobrim djelima niti nabraja tuđe grijehe, nego pred Bogom samog sebe optužuje za grijehe kojima je povrijedio njegovu ljubav .

Za dobru ispovijed potrebno je pet stvari:

1. Ispitati svoju savjest
2. Pokajati se za svoj grijehe
3. Odlučiti da više neću griješiti 
4. Ispovjediti svoje grijehe
5. Izvršiti naloženu pokoru

Slika: Sveti Ivan Nepomuk ispovijeda kraljicu, Bazilika sv. Petra i Pavla, Prag, Češka