Navještenje

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Uvođenje novih ministranata u ministransku službu

U našoj župi na drugu adventsku nedjelju za vrijeme Mise za župu, koju je predslavio naš župnik Norbert Ivan, u ministrantsku službu uvedeno je osam novih ministranata. Tako su postojećoj zajednici ministranata priključeni dječaci: Emanuel Grgić, David Fakleš, Gabrijel Gvozdenović, Adam Naglić, Leon Šipušić, Roko Validžić, Jakov Galović i Jeronim Dubravica.

U homiliji župnik je rekao kako nas ove nedjelje prvo čitanje i evanđelje pozivaju: ‘Pripravite put!’ “Bog nas preko proroka poziva da u svojem životu odbacimo sve što je previše. Priprava treba biti konkretna: to je obraćenje. To je spoznaja grijeha i kajanje kako bi mogli Boga primiti. On se želi susresti s nama. Ako se ne kajemo, ako ne opraštamo Bog ne može ući u naš život, u naše srce. I ovo vrijeme došašća darovano nam je za novi početak. Moj početak. Moje odluke. Moje obraćenje. Svakome je dano vrijeme da bi sazrio, da bi se obratio i spasio. Hoće li čovjek iskoristiti to vrijeme i poziv na obraćenje ovisi o njemu. Poslušaj poziv Ivana Krstitelja. Ne budi promatrač i kritizer. Obrati se u srcu i ostavi sve grešno, opako, neljudsko i nevjerničko. Ako nema iskrenosti u ispovijedanju grijeha nema ni ozdravljenja.”

Nakon homilije i Vjerovanja, novi ministrantski kandidati, na župnikov upit jednoglasno su obećali da će svojim ponašanjem, pobožnošću i revnim služenjem biti primjer i poticaj drugima te služiti oltaru Gospodnjem s poštovanjem i radošću na čast i ponos svoje župne zajednice. Župnik je blagoslovio njihove ministrantske haljine nakon čega su ih odjenuli i pridružili se starijim ministrantima u službi oko oltara. Čak trojici ministranata pomagali su po prvi put obući njihove ministrantske haljinice braća koji su ministranti župe.  skg

Tekst i foto: Snježana Kirinić Grubić