Navještenje

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

19. Naši svećenici uvode nas u procesiji u crkvu (1)