Župni listić župe Navještenja BDM, od 21. lipnja 2020.

Župni listić župe Navještenja BDM, od 21. lipnja 2020.

Preuzmite novi župni listić, za razdoblje od 21 lipnja. do 5. srpnja 2020. godine

https://bit.ly/31pUM8e