Župni listić župe Navještenja BDM od 27. rujna 2020.

Župni listić župe Navještenja BDM od 27. rujna 2020.

Preuzmite novi župni listić, za razdoblje od 27. rujna do 10. listopada 2020. godine

https://bit.ly/3cAmKl8