Navještenje

Župa Navještenja Blažene Djevice Marije

Župni vjeronauk za osnovnoškolce

TREĆI RAZREDI:
Ponedjeljkom:
O. Š. Habdelić i Hribar u 9:00 ili 15:00 sati.
O. Š. Kvaternik i Kumičić u 10:00 ili 14:00 sati. 

OSMI RAZREDI:

Utorkom: u 9 ili 15 sati : O Š Hribar i Kumičić.
Srijedom: u 9 ili 15 sati: O Š Kvaternik.
Četvrtkom u 9 ili 15 sati: O Š J. Habdelić.